Incumbency List of the Chief Secretaries

Sr. No. Name of the Officer Period
From To
1 Shri V. Ishwaran 01-05-1960 30-04-1963
2 Shri V. L. Gidwani 01-05-1963 26-02-1968
3 Shri F. N. Rana 27-02-1968 06-04-1969
4 Shri L. R. Dalal 07-04-1969 05-07-1972
5 Shri M. D. Rajpal 06-07-1972 04-11-1972
6 Shri L. R. Dalal 05-11-1972 28-02-1974
7 Shri H. T. Sadhwani 01-03-1974 28-02-1975
8 Shri L. R. Dalal 01-03-1975 28-02-1976
9 Shri H. K. Kapoor 01-03-1976 28-09-1983
10 Shri K. Shivraj 30-09-1983 30-11-1984
11 Shri M. Shivgnanam 01-12-1984 08-07-1985
12 Shri R. V. Chandramauli 09-07-1985 03-02-1988
13 Shri H. R. Patankar 04-02-1988 27-03-1990
14 Shri H. K. Khan 28-03-1990 27-02-1992
15 Shri K. V. Hari Har Das 28-02-1992 14-06-1993
16 Shri Balakrishnan 15-06-1993 30-06-1995
17 Shri S. K. Shelat 01-07-1995 30-04-1997
18 Shri L. N. S. Mukundan 01-05-1997 31-05-2001
19 Shri G. Subba Rao 01-06-2001 30-04-2003
20 Shri P. K. Laheri 01-05-2003 31-03-2005
21 Shri S. G. Mankad 01-04-2005 31-08-2007
22 Dr. Manjula Subramaniam 01-09-2007 30-09-2008 A.N.
23 Shri D. Rajgopalan 30-09-2008 A.N. 31-12-2009
24 Shri A. K. Joti 01-01-2010 31-01-2013
25 Dr. VARESH SINHA 01-02-2013 30-10-2014 A.N.
26 Shri D. J. Pandian 30-10-2014 A.N. 31-05-2015 A.N.
27 Shri G. R. Aloria 31-05-2015 A.N. 30-07-2016 A.N.
28 Dr. J. N. SINGH 30-07-2016 A.N. 30-11-2019 A.N.
29 Shri Anil Mukim 30-11-2019 A.N. -
Go Top